Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Naša škola

 

Základná škola Žabokreky

Čo Vám naša škola ponúka:

Základná škola v Žabokrekoch je škola s ročníkmi I. stupňa. Je všestranného zamerania s dôrazom na kvalitné výchovno-vzdelávacie služby s kvalifikovaným personálnym obsadením. Vzdelávanie je vedené klasickými i modernými metódami   ( ITV, Krok za krokom, Otvorená škola).

Našou snahou je vytvárať príjemné prostredie, aby sa škola stala pre Vaše deti         ,, druhým domovom“.

Kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried i vonkajšieho areálu. Vnútorné i vonkajšie priestory prešli rozsiahlou rekonštrukciou a modernizáciou, vďaka čomu patrí naša škola medzi najkrajšie v okolí.

Rozvíjame priateľskú atmosféru medzi žiakmi i rodičmi. Pri menšom počte žiakov v triedach plne využívame individuálny prístup ku potrebám každého dieťaťa. Poskytujeme možnosť integrácie detí s poruchami učenia a správania, integráciu nadaných detí- na škole pracuje asistent učiteľa.

V rámci Školského vzdelávacieho programu vyučujeme od 1. ročníka anglický jazyk.

Súčasťou vzdelávania a školského života sú aj aktivity spojené s kultúrno-spoločenským životom: tvorivé dielne, tematické dni, športové podujatia, ľudové tradície. Organizujeme lyžiarsky, plavecký kurz a školu v prírode.

Pozitívom pre rodičov a žiakov je možnosť využitia ŠKD od 6,00 do 16,15 hod., cestujúci žiaci majú zabezpečené bezpečné dochádzanie do školy.

V spolupráci so SZUŠ Kláštor pod Znievom môžu deti svoje záujmy rozvíjať v odboroch: výtvarný, tanečný, folklórny, hra na nástroj, alebo navštevovať krúžky: Čitateľský, S prírodou hravo, Športový, Mladý záchranár, Anglický jazyk.

Zúčastňujeme sa športových, výtvarných a vedomostných súťaží v rámci okresných a celoštátnych kôl.

Tešíme sa na stretnutie a ďakujeme, že ste si zvolili na vzdelávanie našu školu.